OCHRONA ŚRODOWISKA

ROK 2015

[...]

ROK 2014

[...]

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji budynku gospod. na budynek dla potrzeb agroturystycznych, budowie krytej zjeżdżalni oraz boiska wielofunkcyjnego SR-OŚ/7624 DŚ-8/09

Więcbork, dnia 24.07.2009r.SR-OŚ/7624 DŚ- 8/09 INFORMACJAo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach      Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i [...]

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw i stacji gazu LPG przy ul. Złotowskiej w Witunii (SR-OŚ/7624 DŚ-6/09)

Więcbork, dnia 22.07.2009r.SR-OŚ/7624 DŚ- 6/09 INFORMACJAo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na warsztat samochodowy w Adamowie (znak sprawy SR-05/7624DS-7/09)

Więcbork, dnia 01.07.2009r.SR-OŚ/7624 DŚ- 7/09 INFORMACJAo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach      Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i [...]

Informacja o postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - adaptacja budynku gospod. na budynek dla potrzeb agroturystycznych, budowa krytej ujeżdżalni oraz boiska wielofunkcyjnego .

Więcbork, dnia 24.06.2009r. SR-OŚ/7624 DŚ - 8/09 INFORMACJA      Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SR-OŚ/7624 DŚ- 5/09

Więcbork, dnia 03.06.2009r.SR-OŚ/7624 DŚ- 5/09 INFORMACJAo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach      Na podstawie art. 21 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o [...]

I N F O R M A C J A

Więcbork, dnia 25.05.2009r.SR-OŚ/7624 DŚ- 4/09  INFORMACJAo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

INFORMACJA

Więcbork, dnia 22.05.2009r. SR-OŚ/7624 DŚ - 7/09 INFORMACJA  Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu [...]

ZAWIADOMIENIE Znak spr.: SR-L/7635/D/125/09

Burmistrz Więcborka   [...]

ZAWIADOMIENIE Więcbork, dnia 21.05.2009r.

Burmistrz Więcborka   [...]

Zawiadomienie z dnia 22.05.2009r.

Burmistrz Więcborka   [...]

ZAWIADOMIENIE Znak spr.: SR-L/7635/D/123/09

Burmistrz Więcborka   [...]

ZAWIADOMIENIE Znak spr.: SR-L/7635/D/122/09

Burmistrz Więcborka   [...]

Informacja o postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - skup złomu oraz skład opału przy ul I Armii WP w Więcborku

Więcbork, dnia 7.05.2009r. SR-OŚ/7624 DŚ - 4/09 INFORMACJA  Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Zawiadomienie Znak spr.: SR-L/7635/D/124/09

Burmistrz Więcborka   [...]

Zawiadomienie SR-L/7635/D/121/09

Burmistrz Więcborka   [...]

Zawiadomienie SR-L/7635/D/120/09

Burmistrz Więcborka   [...]

Zawiadomienie SR-L/7635/D/119/09

Burmistrz Więcborka   [...]

Zawiadomienie SR-L/7635/D/118/09

Burmistrz Więcborka   [...]

Zawiadomienie z dnia 29.04.2009 roku

Burmistrz Więcborka   [...]

Informacja o budowie wodociągu we wsi Jastrzębiec.

Więcbork, dnia 10.04.2009r. SR-OŚ/7624 DŚ - 5/09 INFORMACJA  Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu [...]

Obwieszczenie o wynikach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Więcbork, dnia 01.04.2009r.SR-OŚ/7624 DŚ- 3/09  OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  Na podstawie art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o [...]

Zawiadomienie z dnia 25 marca 2009 roku

Burmistrz Więcborka   [...]

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Więcbork, dnia 23.03.2009r.SR-OŚ/7624 DŚ- 2/09  OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIEo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory w systemie uwięzionym o planowanej obsadzie 30 DJP.

Więcbork, dnia 18.03.2009r.SR-OŚ/7624 DŚ- 1/09  OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIEo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu [...]

Zawiadomienie z dnia 16.03.2009 roku

Burmistrz Więcborka   [...]

Zawiadomienie z dnia 16 marca 2009 roku

Burmistrz Więcborka   [...]

Zawiadomienie o zebraniu dowodów i materiałów - dotyczy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa drogi publicznej wraz z odwodnieniem na osiedlu Piastowskim w Więcborku

Więcbork, dnia 10.03.2009r.SR-OŚ/7624 DŚ-3/09 OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIEZgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z póź. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Więcborka o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej wraz z odwodnieniem na osiedlu Piastowskim w Więcbork

Więcbork, dnia 10.03.2009r.SR-OŚ/7624 DŚ - 3/09  OBWIESZCZENIEBURMISTRZA WIĘCBORKA o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z [...]

Postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - rozbudowa domków letniskowych na ulicy Sportowej w Więcborku

Więcbork, dnia 10.03.2009r.SR-OŚ/7624 DŚ - 2p/09 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa drogi publicznej wraz z odwodnieniem na osiedlu Piastowskim w Więcborku

Więcbork, dnia 5.03.2009r.SR-OŚ/7624 DŚ - 3/09 OBWIESZCZENIEBURMISTRZA WIĘCBORKAo wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie domków letniskowych

Więcbork, dnia 4.03.2009r.SR-OŚ/7624 DŚ - 2/09 ZAWIADOMNIENIEo wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) [...]

Zawiadomienie o zebraniu dowodów i materiałów - dotyczy dezyji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa obory w systemie uziezionym o planowanej obsadzie 30 DJP

Więcbork, dnia 3.03.2009r.SR-OŚ/7624 DŚ-1/09 ZAWIADOMIENIEZgodnie z art. 10 § 1 i art.81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (teks jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z póź. zm.), [...]

Zawiadomienie z dnia 2 marca 2009r.

Burmistrz Więcborka   [...]

Zawiadomienie z dnia 27 lutego 2009 roku

Burmistrz Więcborka   [...]

Zawiadomienie z dnia 20.02.2009 roku

Burmistrz Więcborka   [...]

Zawiadomienie z dnia 20 lutego 2009 roku

Burmistrz Więcborka   [...]

Zawiadomienie z dnia 16 lutego 2009 roku

Burmistrz Więcborka   [...]

Zawiadomienie z dnia 13 lutego 2009 roku

Burmistrz Więcborka   [...]

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na osiedlu Piastowskim w Więcborku.

Więcbork, dnia 9.02.2009r.SR-OŚ/7624 DŚ- 24/08/09  OBWIESZCZENIEBURMISTRZA WIĘCBORKAw sprawie wydania decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Na podstawie art. 74 ust. 3 oraz art. 85 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Więcborka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 14.02.1009

Więcbork, dnia 14.01.2009r.SR-OŚ/7624 DŚ- 14/08/09  OBWIESZCZENIEBURMISTRZA WIĘCBORKAw sprawie wydania decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 [...]

Zawiadomienie z dnia 8 stycznia 09r.

Burmistrz Więcborka   [...]

Zawiadomienie z dnia 8.1.2009 roku

Burmistrz Więcborka   [...]

Zawiadomienie z dnia 8 .01.2009 roku

Burmistrz Więcborka   [...]

Zawiadomienie z dnia 8 stycznia 2009 roku

Burmistrz Więcborka   [...]

Zawiadomienia z dnia 2 stycznia 2009 roku

Burmistrz Więcborka   [...]

Obwieszczenie Burmistrza Więcborka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 15.12.2008 roku

Więcbork, dnia 15.12.2008r.SR-OŚ/7624 DŚ- 20/08  OBWIESZCZENIEBURMISTRZA WIĘCBORKAw sprawie wydania decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Więcborka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (Nr sprawy: SR-OŚ/7624 DŚ - 21/08) - budowa wodociągu komunalnego wraz z przyłączami

Więcbork, dnia 13.10.2008r. OBWIESZCZENIEBURMISTRZA WIĘCBORKA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia(Nr sprawy: SR-OŚ/7624 DŚ - [...]

Obwieszczenie Burmistrza Więcborka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (Nr sprawy: SR-OŚ/7624 DŚ - 20/08) - renaturyzacja rzeki Orli

Więcbork, dnia 8.10.2008r. OBWIESZCZENIEBURMISTRZA WIĘCBORKA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia(Nr sprawy: SR-OŚ/7624 DŚ - [...]

Postanowienie SR-OŚ/7624 DŚ -18p/08 - budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z pomieszczeniami socjalnymi

Więcbork, dnia 07.10.2008r.SR-OŚ/7624 DŚ -18p/08 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2, ust. 2, ust. 3 pkt 1 i 2 oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008r. Nr 25, poz. 150) w [...]

Projekt Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Więcbork.

Więcbork, dnia 13.10.2008r.SR-OŚ/7610-6/08  OBWIESZCZENIEBURMISTRZA WIĘCBORKA  Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) zawiadamia się o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Więcborka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (Nr sprawy SR-OŚ/7624 DŚ- 5/08)

Więcbork, dnia 12.05.2008r. OBWIESZCZENIEBURMISTRZA WIĘCBORKAw sprawie wydania decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia(Nr sprawy SR-OŚ/7624 DŚ- 5/08)    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij