Przetargi

Burmistrz Więcborka informuje o zmianie terminu składania ofert na zadanie: „Dostawa i rozładunek materiałów budowlanych na utwardzenie dróg gminnych”

Burmistrz Więcborka informuje o zmianie terminu składania ofert na zadanie: „Dostawa i rozładunek materiałów budowlanych na utwardzenie dróg gminnych” Oferty należy składać do dnia 05.03.2015 r. do godz. 10.00 w [...]

Przetarg nieograniczony na zadanie: Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Więcbork w okresie od 16.02.2015 r. do 31.12.2015 r.

1.     1) Zestawienie lokali w zabudowie wielomieszkaniowej (teren wiejski i miejski)     2) Zestawienie lokali i budynków jednorodzinnych (teren wiejski i miejski) [...]

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA ZADANIE: „UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY WIĘCBORK”

UWAGA:  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA ZADANIE:   „UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY WIĘCBORK”   Oferty należy składać do dnia 12.12.2014 r. do godz. 1200   Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim [...]

Zapytanie ofertowe na zadanie: "Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Więcbork w sezonie zimowym 2014/2015"

Gmina Więcbork reprezentowana przez Burmistrza Więcborka, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na zadanie: "Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Więcbork w sezonie zimowym 2014-2015". Oferty [...]

Ogłoszenie o zamówieniu: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo gmina Więcbork

Ogłoszenie o zamówieniu: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo gmina Więcbork przedmiot: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości [...]

Przetarg nieograniczony na zadanie: "Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Więcbork w 2014 r.

:1) Zestawienie lokali w zabudowie wielomieszkaniowej (teren wiejski i miejski),2) Zestawienie lokali i budynków jednorodzinnych (teren wiejski i miejski)3) Zestawienie lokali i budynków jednorodzinnych z częstotliwością [...]

Przetarg nieograniczony na zadanie: Zakup mikrobusu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla uczestników ŚDS w Więcborku oraz dla uczestników Klubu Samopomocy "DOMEK" w Więcborku

UWAGA: Zamawiający informuje, że uległ zmianie termin składania i otwarcia ofert.Oferty należy składać do dnia 11.04.2013 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Więcborku przy ul. Mickiewicza 22, pok. nr [...]

Przetarg nieograniczony na zadanie: "Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego w Więcborku

UWAGA Zamawiajacy informuje, że uległ zmianie termin składania i otwarcia ofert.Oferty należy składać do dnia 07.08.2012 do [...]

Przetarg nieograniczony na zadanie: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Brzozowej i Lipowej w Więcborku"

W odpowiedzi na prośbę jednego z Wykonawców, Zamawiajacy zamieszcza w [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: "Zaciągnięcie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Więcbork na rok 2010 oraz spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 15.06.2010 r. z numerem zgłoszenia PL002-2010-000879, zaś opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie:"Dostawa i rozładunek wibroprasowanej kostki brukowej typ starobruk, kostki betonowej szarej oraz obrzeży betonowych szarych i kraweżników betonowych szarych na remonty dróg gminnych ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie:"Dostawa i rozładunek wibroprasowanej kostki brukowej typ starobruk, kostki betonowej szarej oraz obrzeży betonowych szarych i kraweżników betonowych szarych na remonty dróg gminnych w [...]

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie „ Zaciągniecie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Więcbork na 2008 rok oraz spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów”

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. -  Prawo  zamówień  publicznych ( Dz. U. z 2007 r.   nr   233, poz. 1655)  niniejszym  [...]

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie: "Wynajem ładowarki o pojemności łyzki 0,9 m3 wraz z operatorem do prac remontowych w mieście i gminie Więcbork"

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. -  Prawo  zamówień  publicznych ( Dz. U. z 2007 r.   nr   233, poz. 1655)  niniejszym  [...]

Przetarg nieograniczony na zadanie: Zaciągniecie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Więcbork na 2008 rok oraz spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

89-410 WIĘCBORKul. Mickiewicza 22telefon /052/ 3897207   fax /052/ 3897212 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Zaciągniecie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Więcbork na 2008 rok oraz  [...]

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na zadanie „Dostawa i rozładunek wibroprasowanej kostki brukowej kolorowej typ starobruk i cegiełka oraz obrzeży i krawężników szarych na roboty remontowe w mieście i gminie Więcbork”

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. -  Prawo  zamówień  publicznych ( Dz. U. z 2007 r.   nr   233, poz. 1 655)  niniejszym  [...]

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 214/7, położonej w Więcborku Obr. 2 o powierzchni 20 m2 przeznaczonej pod garaż

BURMISTRZ  WIĘCBORKAOGŁASZAprzetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części  nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 214/7, położonej w Więcborku Obr. 2  o powierzchni 20 m2  przeznaczonej pod [...]

Przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawa i rozładunek suchego betonu B-7,5 , podsypki cementowo-piaskowej 1:4 oraz piasku przesianego o granulacji 0-0,2 mm na roboty remontowe w mieście i gminie Więcbork”

Burmistrz Więcborka89-410 WIĘCBORKul. Mickiewicza 22telefon /052/ 3897207   fax /052/ 3897212w dniu 02.09.2008 r.ogłasza przetarg nieograniczony   na  zadanie:  „Dostawa i rozładunek suchego betonu B-7,5 ,  [...]

Przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawa i rozładunek wibroprasowanej kostki brukowej kolorowej typ starobruk i cegiełka oraz obrzeży i krawężników szarych na roboty remontowe w mieście i gminie Więcbork”

Burmistrz Więcborka89-410 WIĘCBORKul. Mickiewicza 22telefon /052/ 3897207   fax /052/ 3897212w dniu 02.09.2008 r. ogłasza przetarg nieograniczony na  zadanie:  „Dostawa i rozładunek wibroprasowanej kostki brukowej [...]

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu „Budowa ogólnodostępnego parkingu dla pojazdów osobowych oraz budowa toalety miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu Urząd Miejski w Więcborku informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa ogólnodostępnego parkingu dla [...]

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na zadanie „Remont nawierzchni drogi gminnej we wsi Pęperzyn na odcinku o długości 270 m”

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu Urząd Miejski w Więcborku informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Remont nawierzchni drogi gminnej we wsi [...]

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sypniewo – Wymysłowo na odcinku 700 m”

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu Urząd Miejski w Więcborku informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów [...]

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu „Dostawa i rozładunek wibroprasowanej kostki brukowej kolorowej (starobruk) oraz obrzeży i krawężników na budowę parkingu dla pojazdów osobowych oraz utwardzenia placu w lasku miejskim w Więcborku”

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu Urząd Miejski w Więcborku informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Dostawa i rozładunek wibroprasowanej [...]

Burmistrz Więcborka ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Budowa ogólnodostępnego parkingu dla pojazdów osobowych oraz budowę toalety miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

Burmistrz Więcborka89-410 WIĘCBORKul. Mickiewicza 22telefon /052/ 3897207   fax /052/ 3897212ogłasza przetarg nieograniczony   na  zadanie: „Budowa ogólnodostępnego parkingu dla pojazdów osobowych oraz budowę toalety [...]

Burmistrz Więcborka ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawa i rozładunek wibroprasowanej kostki brukowej kolorowej (starobruk) oraz obrzeży i krawężników na budowę parkingu dla pojazdów osobowych oraz utwardzenia placu w lasku ..

Burmistrz Więcborka89-410 WIĘCBORKul. Mickiewicza 22telefon /052/ 3897207   fax /052/ 3897212w dniu 16.07.2008 r.ogłasza przetarg nieograniczony   na  zadanie:  „Dostawa i rozładunek wibroprasowanej kostki brukowej [...]

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu „Montaż wentylacji mechanicznej i zasilania nagrzewnic dla Sali sportowej w budynku Gimnazjum w Więcborku – I etap”

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu Urząd  Miejski  w  Więcborku  informuje,   że   w   przeprowadzonym    postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego w [...]

Rozstrzygnięcie przetargu na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki, Złotowskiej, Hallera i Rybackiej oraz sieci wodociągowej w ul. Rybackiej w Więcborku”

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu Urząd Miejski w Więcborku informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa   kanalizacji  [...]

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu „Budowa budynku socjalno-sportowego w Sypniewie gm. Więcbork – I etap”

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu Urząd Miejski w Więcborku zawiadamia , że dnia 10.06.2008 r. w siedzibie tut. Urzędu odbył się przetarg ustny nieograniczony na zadanie pn. „Budowa budynku socjalno-sportowego w Sypniewie gm. [...]

Zawiadamienie o rozstrzygnięciu przetargu ustnego nieograniczonego pn. „Dostawa i rozładunek wibroprasowanej kostki brukowej szarej i kolorowej, krawężników drogowych oraz obrzeży na teren Gminy Więcbork w roku 2008”

Urząd Miejski w Więcborku zawiadamia, że w przetargu ustnym nieograniczonym pn.„Dostawa i rozładunek wibroprasowanej kostki brukowej szarej i kolorowej, krawężników drogowych oraz obrzeży na teren Gminy Więcbork w roku [...]

Rozstrzygnięcie przetargu - Sprzedaż oleju napędowego

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na zadanie „Sprzedaż oleju napędowego w ilości 35 tyś. litrów   dla Gminy Więcbork  w roku 2008”   Urząd  Miejski w Więcborku zawiadamia, że w przetargu ustnym [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij