Zarządzenia Burmistrza - 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 7 stycznia 2013 r.

w sprawie procedury ustalenia celów i zadań dla jednostek organizacyjnych Gminy Więcbork i Urzędu Miejskiego w Więcborku

Data podpisania:       7 stycznia 2013 r.
Data wejścia w życie:  7 stycznia 2013 r.


Zarządzenie Nr 0050.1.2013 (796kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 15 stycznia 2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork an rok 2013

Data podpisania:      15 stycznia 2013 r.
Data wejścia w życie: 15 stycznia 2013 r.Zarządzenie Nr 0050.2.2013 (39kB) pdf
Załącznik Nr 1 (350kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 15 stycznia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Więcborku

Data podpisania:      15 stycznia 2013 r.
Data wejścia w życie: 15 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.3.2013 (444kB) jpg

ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 17 stycznia 2013 r.

w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci kanalizacyjnej do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku

Data podpisania:      17 stycznia 2013 r.
Data wejścia w życie: 17 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.4.2013 (588kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 18 stycznia 2013 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektora Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku

Data podpisania:      18 stycznia 2013 r.
Data wejścia w życie: 18 stycznia 2013 r.

Zarządzenie 0050.5.2013 (450kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 21 stycznia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia planu pracy archiwum Urzędu Miejskiego w Więcborku

Data podpisania:       21 stycznia 2013 r.
Data wejścia w życie:  21 stycznia 2013 r.

Zarzadzenie Nr 0050.6.2013 (394kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 22 stycznia 2013 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Data podpisania:      22 stycznia 2013 r.
Data wejścia w życie: 22 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.7.2013 (1063kB) pdf
Załącznik Nr 1 (694kB) pdf
Załącznik Nr 2 (1355kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wiecbork

Data podpisania:      29 stycznia 2013 r.
Data wejścia w życie: 29 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.8.2013 (560kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 1 lutego 2013 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2013 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Data podpisania:      1 lutego 2013 r.
Data wejścia w życie: 1 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.9.2013 (675kB) pdf
Ogłoszenie (230kB) pdf
Wzór oferty (93kB) word
Wzór sprawozdania (89kB) word

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 8 lutego 2013 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na dwa wolne stanowiska urzędnicze Podinspektora ds gospodarki nieruchomościami.

Data podpisania:      8 lutego 2013 r.
Data wejścia w życie: 8 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.10.2013 (499kB) jpg

ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 8 lutego 2013 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum w Sypniewie.

Zarządzenie Nr 0050.11.2013 (794kB) jpg

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 12 lutego 2013 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr 0050.12.2013 (662kB) pdf
Załącznik (697kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 22 lutego 2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2013

Zarządzenie Nr 0050.13.2013 (38kB) pdf
Załącznik (53kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Więcbork.

Zarządzenie Nr 0050.14.2013 (4715kB) word

ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego wlasność Gminy Więcbork.

Zarządzenie Nr 0050.15.2013 (3417kB) word


ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie powołania Dyrektora Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku

Zarządzenie Nr 0050.16.2013 (391kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 5 marca 2013 r.

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Więcbork

Zarządzenie Nr 0050.17.2013 (730kB) pdf


ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 5 marca 2013 r.

w sprawie powołania Komisji Oceniającej oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Oceniającej oferty na realizację zadania publicznego zleconego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.18.2013 (71kB) pdf


 

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 13 marca 2013 r.

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Więcbork

Zarządzenie Nr 0050.19.2013 (608kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 15 marca 2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2013

Zarządzenie Nr 0050.20.2013 (1251kB) pdf
Załącznik Nr 1 (1031kB) pdf
Załącznik Nr 2 (1076kB) pdf
Załącznik Nr 3 (445kB) pdf
Załącznik Nr 4 (512kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 18 marca 2013 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2013 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 0050.21.2013 (575kB) jpg
Załącznik (1641kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 19 marca 2013 r.

w sprawie zmian budżetu gminy więcbork na rok 2013

Zarządzenie Nr 0050.22.2013 (38kB) pdf
Załącznik Nr 1 (60kB) pdf
Załącznik Nr 2 (47kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie ustalenia celów i zadań dla jednostek organizacyjnych Gminy Więcbork i Urzędu Miejskiego w Więcborku na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.23.2013 (611kB) pdf
Cele i zadania zostały zamieszczone w katalogu "Kontrola zarządcza"

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 0050.24.2013 (1203kB) pdf
Załącznik (1124kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za rok 2012.

Data podpisania:       27 marca 2013 r.
Data wejścia w życie:  27 marca 2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.25.2013 (28kB) pdf
Załącznik do Zarządzenia (807kB) word

ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze Audytora wewnętrznego (1/2 etatu).

Data podpisania:       29 marca 2013 r.
Data wejścia w życie:  29 marca 2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.26.2013 (568kB) jpg

ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 2 kwietnia 2013 r.

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

Data podpisania:       2 kwietnia 2013 r.
Data wejścia w życie:  2 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.27.2013 (765kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 4 kwietnia 2013 r.

w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu za korzystanie z mienia komunalnego

Data podpisania:       4 kwietnia 2013 r.
Data wejścia w życie:  4 kwietnia 2013 r.


Zarządzenie Nr 0050.28.2013 (605kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.28A.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 4 kwietnia 2013 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i najmu

Data podpisania:       4 kwietnia 2013 r.
Data wejścia w życie:  4 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie 0050.28A.2013 (596kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 4 kwietnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Gminie Więcbork

Data podpisania:       4 kwietnia 2013 r.
Data wejścia w życie:  4 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.29.2013 (389kB) jpg
Załącznik (187kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 12 kwietnia 2013 r.

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Więcbork

Data podpisania:       12 kwietnia 2013 r.
Data wejścia w życie:  12 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.30.2013 (650kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 12 kwietnia 2013 r.

w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu za korzystanie z mienia komunalnego

Data podpisania:       12 kwietnia 2013 r.
Data wejścia w życie:  12 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.31.2013 (632kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 12 kwietnia 2013 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących wlasność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy

Data podpisania:       12 kwietnia 2013 r.
Data wejścia w życie:  12 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.32.2013 (966kB) pdf
Załącznik (1711kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 12 kwietnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Więcborku

Data podpisania:       12 kwietnia 2013 r.
Data wejścia w życie:  12 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie nr 0050.33.2013 (646kB) jpg

ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 18 kwietnia 2013 r.

w sprawie powołania Zespołu ds opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Spolecznych Gminy Więcbork na lata 2014-2021.

Data podpisania:       18 kwietnia 2013 r.
Data wejścia w życie:  18 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.34.2013 (770kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 29 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2013

Data podpisania:       29 kwietnia 2013 r.
Data wejścia w życie:  29 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.35.2013 (47kB) pdf
Załącznik Nr 1 (115kB) pdf
Załącznik Nr 2 (66kB) pdf
Załącznik Nr 3 (93kB) pdf
Załącznik Nr 4 (98kB) pdf


ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 6 maja 2013 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Sypniewie

Data podpisania:       6 maja 2013 r.
Data wejścia w życie:  1 wrzesień 2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.36.2013 (466kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 7 maja 2013 r.

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Więcbork.

Data podpisania:       7 maja 2013 r.
Data wejścia w życie:  7 maja 2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.37.2013 (916kB) jpg

ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 15 maja 2013 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiecbork przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Data podpisania:       15 maja 2013 r.
Data wejścia w życie:  15 maja 2013 r.

Informacja (424kB) pdf
Zarzadzenie Nr 0050.38.2013 (1025kB) pdf
Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.38.2013 (1325kB) pdf


 

ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 15 maja 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania dla pracowników Urzędu Miejskiego w Więcborku.

Zarządzenie nr 0050.39.2013 (1019kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 15 maja 2013 r.

w sprawie opracowania "Planu Obrony Cywilnej Gminy Więcbork".

Zarządzenie nr 0050.40.2013 (1616kB) pdf


 

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 10 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania Zespołu do dokonania wizytacji lokalu przeznaczonego na Żłobek i Klub Malucha Puchaty Zakątek w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0050.41.2013 (759kB) jpg

ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 12 czerwca 2013 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę  w Urzędzie Miejskim w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0050.42.2013 (921kB) jpg

ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Więcbork

Zarządzenie Nr 0050.43.2013 (516kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2013

Zarządzenie Nr 0050.44.2013 (1279kB) pdf
Załącznik Nr 1 (66kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr 0050.45.2013 (633kB) pdf
Załącznik Nr 1 (1026kB) pdf


ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu za rok 2012.

Zarządzenie Nr 0050.46.2013 (1288kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2013.

Zarządzenie Nr 0050.47.2013 (40kB) word
Załącznik Nr 1 (54kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 10 lipca 2013 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 0050.48.2013 (1720kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 11 lipca 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej oraz Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla Urzędu Miejskiego w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0050.49.2013 (975kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 11 lipca 2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2013

Zarządzenie Nr 0050.50.2013 (1400kB) pdf
Załącznik Nr 1 (112kB) pdf
Załącznik Nr 2 (85kB) pdf
Załącznik Nr 3 (85kB) pdf
Załącznik Nr 4 (23kB) word
Załącznik Nr 4 a (33kB) excel
Załącznik Nr 5 (36kB) excel

ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 17 lipca 2013 r.

w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku świetlicy wiejskiej w Wituni stanowiącej własność Gminy Więcbork

Zarządzenie Nr 0050.51.2013 (3517kB) word

ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 17 lipca 2013 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym samorządowymi instytucjami kultury Gminy Więcbork oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

Zarządzenie Nr 0050.52.2013 (1224kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 22 lipca 2013 r.

w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna".

Zarządzenie Nr 0050.53.2013 (735kB) jpg
Załącznik (791kB) jpg
Oświadczenie (769kB) jpg

ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 24 lipca 2013 r.

w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu za korzystanie z mienia komunalnego.

Zarządzenie Nr 0050.54.2013 (294kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 26 lipca 2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2013

Zarządzenie Nr 0050.55.2013 (69kB) word
Załącznik Nr 1 (103kB) pdf
Załącznik Nr 2 (107kB) pdf
Załącznik Nr 3 (31kB) excel

ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 26 lipca 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji projektu "Budowa i wyposażenie pola namiotowego w Lubczy".

Zarządzenie Nr 0050.56.2013 (4045kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 26 lipca 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji projektu "Budowa placu zabaw w Więcborku".

Zarządzenie Nr 0050.57.2013 (4006kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 26 lipca 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji projektu: "Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie gminy Więcbork w miejscowościach: Borzyszkowo, jastrzębiec, Zakrzewek".

Zarządzenie Nr 0050.58.2013 (4167kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 26 lipca 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym we wsi Witunia, gm. Więcbork".

Zarządzenie Nr 0050.59.2013 (4243kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 2 sierpnia 2013 r.

w sprawie przystąpienia do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

Zarządzenie Nr 0050.60.2013 (400kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 5 sierpnia 2013 r.

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Więcbork.

Zarządzenie Nr 0050.61.2013 (549kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 6 sierpnia 2013 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Zarządzenie Nr 0050.62.2013 (1111kB) pdf
Załącznik Nr 1 (885kB) pdf
Załącznik Nr 2 (1500kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 8 sierpnia 2013 r.

w sprawie procedur dotyczących realizacji projektu pn. "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze".

Zarządzenie Nr 0050.63.2013 (628kB) pdf
Załącznik do Zarządzenia (2515kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 21 sierpnia 2013 r.

w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci wodociągowych do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0050.64.2013 (1518kB) word

ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 21 sierpnia 2013 r.

w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci wodociągowych do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0050.65.2013 (1403kB) word

ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 21 sierpnia 2013 r.

w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci wodociągowych do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0050.66.2013 (1379kB) word

ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 21 sierpnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji projektu: "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zabartowie".

Zarządzenie Nr 0050.67.2013 (3677kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 22 sierpnia 2013 r.

w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanej na okres od dnia 1 września 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Więcbork.

Zarządzenie Nr 0050.68.2013 (731kB) jpg
Wniosek (111kB) word
Opinia dyrektora (65kB) word

ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 22 sierpnia 2013 r.

w sprawie powołania Komisji do spraw kontroli gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki nieczystościami stałymi.

Zarządzenie Nr 0050.69.2013 (1063kB) jpg

ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 22 sierpnia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Więcbork.

Zarządzenie Nr 0050.70.2013 (1997kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za I półrocze 2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.71.2013 (809kB) jpg
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Więcbork za I półrocze 2013 (704kB) word

ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci wodociągowych do Zakładu Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0050.72.2013 (1911kB) plik

ZARZĄDZENIE NR 0050.73.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci wodociągowych do Zakładu Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0050.73.2013 (2005kB) plik

ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci wodociągowych do Zakładu Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0050.74.2013 (1883kB) plik

ZARZĄDZENIE NR 0050.75.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 0050.75.2013 (1920kB) word
Wykaz (4230kB) word

ZARZĄDZENIE NR 0050.76.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do zasad polityki rachunkowości.

Zarządzenie Nr 0050.76.2013 (4348kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2013.

Zarządzenie Nr 0050.77.2013 (37kB) pdf
Załącznik Nr 1 (52kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie powołania Dyrektora Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0050.78.2013 (692kB) jpg

ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 4 września 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji projektu pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę gimnastyczną i niezbędną infrastrukturę techniczną".

Zarządzenie Nr 0050.79.2013 (3519kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.80.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 5 września 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadznia przetargów na dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork na okres do trzech lat.

Zarządzenie Nr 0050.80.2013 (448kB) pdf
Regulamin przeprowadzania przetargów na dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork na okres do trzech lat (1473kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 9 września 2013 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Więcbork.

Zarządzenie Nr 0050.81.2013 (402kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 9 września 2013 r.

w sprawie wykonania zaleceń wynikających z przeprowadzonego audytu.

Zarządzenie Nr 0050.82.2013 (806kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 11 września 2013 r.

w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci wodociągowych do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0050.83.2013 (346kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 11 września 2013 r.

w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci wodociągowych do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0050.84.2013 (1159kB) word

ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 17 września 2013 r.

w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci wodociągowych do Zakładu Gospodarki komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0050.85.2013 (179kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 17 września 2013 r.

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zarządzenie Nr 0050.86.2013 (951kB) jpg

ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 17 września 2013 r.

w sprawie przyjęcia instrukcji określającej szczegółowe zasady dokonywania odpisów przedawnionych zobowiązań podatkowych w Urzędzie Miejskim w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0050.87.2013 (783kB) jpg
Załącznik (3466kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 1 października 2013 r.

w sprawie wprowadzenia procedury realizacji projektu "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku"

Zarządzenie Nr 0050.88.2013 (3691kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 2 października 2013 r.

w sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku

zarządzenie Nr 0050.89.2013 (748kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 4 października 2013 r.

w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Zarządzenie Nr 0050.90.2013 (1011kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 10 października 2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2013

Zarządzenie Nr 0050.91.2013 (2720kB) pdf
Załącznik Nr 1 (112kB) pdf
Załącznik Nr 2 (165kB) pdf
Załącznik Nr 3 (210kB) pdf
załącznik Nr 4 (86kB) pdf
Załącznik Nr 5 (93kB) pdf
Załącznik nr 6 (35kB) excel
Załącznik nr 7 (32kB) excel
{zal154}

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 15 października 2013 r.

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Więcbork

Zarządzenie nr 0050.92.2013 (1079kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 15 października 2013 r.

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Więcbork

Zarządzenie nr 0050.93.2013 (1032kB) jpg

ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 17 października 2013 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

zarządzenie nr 0050.94.2013 (1002kB) pdf
wykaz nieruchomości do dzierżawy (1317kB) pdf
wykaz nieruchomości do sprzedaży (754kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 21 października 2013 r.

w sprawie powołania komisji ds oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie.

Zarządzenie Nr 0050.95.2013 (1056kB) jpg

ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 22 października 2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2013

Zarządzenie Nr 0050.96.2013 (1572kB) pdf
Załącznik Nr 1 (103kB) pdf
Załącznik Nr 2 (53kB) pdf
załącznik Nr 3 (86kB) pdf
Załącznik Nr 4 (91kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 25 października 2013 r.

w sprawie wykonania zaleceń wynikających z Wystąpienia Pokontrolnego Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy.

Zarządzenie Nr 0050.97.2013 (724kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 5 listopada 2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2013.

Zarządzenie Nr 0050.98.2013 (52kB) pdf
Załącznik Nr 1 (116kB) pdf
Załącznik Nr 2 (187kB) pdf
Załącznik Nr 3 (104kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 5 listopada 2013 r.

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, powołania zespołów spisowych oraz przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie Nr 0050.99.2013 (942kB) jpg

ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 6 listopada 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji projektu "Przebudowa, rozbudowa i remont targowiska w Więcborku".

Zarządzenie Nr 0050.100.2013 (806kB) jpg
Załącznik do Zarządzenia (266kB) pdf


ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 6 listopada 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji projektu "Budowa placów zabaw w miejscowościach Jastrzębiec i Karolewo"

Zarządzenie Nr 0050.101.2013 (764kB) jpg
Załącznik do Zarządzenia (293kB) pdf


ZARZĄDZENIE NR 0050.102.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 8 listopada 2013 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Zarządzenie Nr 0050.102.2013 (1024kB) pdf
Załącznik nr 1 (512kB) pdf
Załącznik Nr 2 (586kB) pdf
Załącznik Nr 3 (1316kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.103.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 13 listopada 2013 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Więcbork na 2014 r.

Zarządzenie Nr 0050.103.2013 (44kB) pdf
Załącznik Nr 1 (298kB) pdf
Załącznik Nr 2 (231kB) pdf
Załącznik Nr 3 (173kB) pdf
Załącznik Nr 4 (52kB) pdf
Załącznik Nr 5 (98kB) pdf
Załącznik Nr 6 (62kB) pdf
Załącznik Nr 7 (29kB) pdf
Załącznik Nr 8 (28kB) pdf
Załącznik Nr 9 (27kB) pdf
Załącznik Nr 10 (30kB) pdf
Załącznik Nr 11 (33kB) pdf
Załącznik Nr 12 (27kB) pdf
Załącznik Nr 13 (492kB) pdf
Projekt uchwały (43kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.104.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 13 listopada 2013 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiecbork na lata 2014-2017.

Zarządzenie Nr 0050.104.2013 (807kB) jpg
Objaśnienia do WPF (33kB) pdf
Projekt uuchwały (40kB) pdf
Wieloletnia Prognoza Finansowa (449kB) pdf
Wykaz przedsięwzięc do WPF (77kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 20 listopada 2013 r.

w sprawie powołania Zespołu Realizującego Zadanie "Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojetne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork" w ramach Projektu "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsiewzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

Zarządzenie Nr 0050.105.2013 (2481kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 20 listopada 2013 r.

w sprawie przyjecia Regulaminu udzielania zamówień nieprzekraczających wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla zamówień powyżej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro dla Zadania "Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojetne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork" w ramach Projektu "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsiewzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

Zarządzenie Nr 0050.106.2013 (1597kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie wykonania zaleceń wynikajacych z przeprowadzonego audytu.

Zarządzenie Nr 0050.107.2013 (1394kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.108.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie przekazania zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 do Biura obslugi Oświaty Samorządowej w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0050.108.2013 (673kB) jpg

ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbrok na rok 2013.

Zarządzenie Nr 0050.109.2013 (2391kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 9 grudnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0050.110.2013 (754kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.111.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 9 grudnia 2013 r.

w sprawie powołania zespołu projektowego do spraw oszacowania i zarządzania wdrożeniem Strategii Rozwoju Gminy Więcbork na lata 2014-2020.

Zarządzenie nr 0050.111.2013 (5917kB) word  

 

                                                     ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2013
                                                         BURMISTRZA WIĘCBORKA

                                                             z dnia 24 grudnia 2013 r.

w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0050.112.2013 (666kB) jpg

ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 24 grudnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0050.113.2013 (686kB) jpg

ZARZĄDZENIE NR 0050.114.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego.


Zarządzenie Nr 0050.114.2013 (429kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.115.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego.

Zarządzenie Nr 0050.115.2013 (932kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.116.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Więcbork na rok 2013

Zarządzenie Nr 0050.116.2013 (51kB) pdf
Załącznik Nr 1 (144kB) pdf
Załącznik Nr 2 (216kB) pdf
Załącznik Nr 3 (90kB) pdf
Załącznik Nr 4 (35kB) excel

ZARZĄDZENIE NR 0050.117.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0050.117.2013 (684kB) jpg
Regulamin Gminnej Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych (53kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.118.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 31 grudnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej dla Urzędu Miejskiego w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0050.118.2013 (280kB) pdf
Instrukcja kancelaryjna (92kB) pdf
Załącznik Nr 1 (333kB) pdf
Załącznik Nr 2 (15kB) pdf
Załącznik Nr 3 (27kB) pdf
Załącznik Nr 4 (23kB) pdf
Załącznik Nr 5 (27kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.119.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 31 grudnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa.

Zarządzenie Nr 0050.119.2013 (906kB) jpg

Polityka bezpieczeństwa jest dokumentem wewnętrznym Urzędu Miejskiego w Więcborku i nie stanowi ona informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust, 1 ustawy z dnia 6.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112,. poz. 1198 z późn. zm.) W związku z powyższym ze względu na interes ochrony informacji o zabezpieczeniach stosowanych w UM dokument ten nie podlega publikacji (art.39 ust.2 ustawy o ochronie danych osobowych).

ZARZĄDZENIE NR 0050.120.2013
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 31 grudnia 2013 r.

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego

Zarządzenie Nr 0050.120.2013 (484kB) pdf


Wytworzył: Ewa Kiestrzyn-Kobus - Referat Organizacyjny (18 stycznia 2013)
Opublikował: Ewa Kiestrzyn (18 stycznia 2013, 13:56:49)

Ostatnia zmiana: Ewa Kiestrzyn-Kobus (24 czerwca 2014, 15:57:04)
Zmieniono: Korekta redakcyjna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7844

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij