ZARZĄDZENIA BURMISTRZA - 2010 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0152/1/2010
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 04 stycznia 2010 r.

w sprawie ustalenia czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Więcborku w 2010 roku.

Zarządzenie Nr 0152/1/2010 (122kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0152/2/2010
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 06 stycznia 2010 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2010 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarządzenie Nr 0152/2/2010 (291kB) pdf
Załączniki do Zarządzenia Nr 0152/2/2010 (203kB) pdf
Wzór oferty (71kB) word
Wzór sprawozdania (71kB) word

 

ZARZĄDZENIE NR 0152/3/2010
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 06 stycznia 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Oceniającej oraz ustalenia Regulaminu pracy Komisji Oceniającej oferty na realizację zadania publicznego zleconego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 0152/3/2010 (121kB) pdf
Załącznik Nr 1 (271kB) pdf
Załącznik Nr 2 (207kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0152/4/2010
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 07 stycznia 2010 r.

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego

Zarządzenie Nr 0152/4/10 (316kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0152/5/2010
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 07 stycznia 2010 r.

w sprawie powołania komisji ds zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Więcborku, zarządzonych na dzień 21 czerwca 2009r.

Zarządzenie Nr 0152/5/2010 (160kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0152/6/2010
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 25 stycznia 2010 r.

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego

Zarządzenie Nr 0152/6/2010 (147kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0152/7/2010
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 25 stycznia 2010 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Zarządzenie Nr 0152/7/2010 (178kB) pdf
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0152/7/2010 (179kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0152/8/2010
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 3 lutego 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej.

Zarządzenie Nr 0152/8/2010 (151kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0152/9/2010
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 5 lutego 2010 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 0152/3/2010 Burmistrza Więcborka z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie powolania Komisji Oceniającej oraz ustalenia Regulaminu pracy Komisji Oceniającej oferty na realizację zadania publicznego zleconego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2010 r. 

Zarządzenie Nr 0152/9/2010 (141kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0152/10/2010
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 11 lutego 2010 r.

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego wlasność Gminy Więcbork.

Zarządzenie Nr 0152/10/2010 (178kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0152/11/2010
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 22 lutego 2010 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2010 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalnośc pożytku publicznego.

Zarządzenie Nr 0152/11/2010 (158kB) pdf
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0152/11/2010 (542kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0152/12/2010
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 23 lutego 2010 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu.

Zarządzenie Nr 0152/12/2010 (293kB) pdf
Załącznik Nr 1 (201kB) pdf
Załącznik Nr 2 (214kB) pdf
Załącznik Nr 3 (339kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0152/13/2010
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 23 lutego 2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2010.

Zarządzenie Nr 0152/13/2010 (163kB) pdf
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0152/13/2010 (229kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0152/14/2010
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 1 marca 2010 r.

w sprawie powołania zespołu powypadkowego.

Zarządzenie Nr 0152/14/2010 (172kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0152/15/2010
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 3 marca 2010 r.

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego.

Zarządzenie Nr 0152/15/2010 (135kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0152/16/2010
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 3 marca 2010 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu.

Zarządzenie Nr 0152/16/2010 (217kB) pdf
Załącznik Nr 1 (201kB) pdf
Załącznik Nr 2 (226kB) pdf
Załącznik Nr 3 (271kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0152/17/2010
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 5 marca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji projektu "Termomodernizacja budynków placówek oświatowych w Więcborku".

Zarządzenie Nr 0152/17/2010 (76kB) word

ZARZĄDZENIE NR 0152/18/2010
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 5 marca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sypniewo".

Zarządzenie Nr 0152/18/2010 (58kB) word

 

ZARZĄDZENIE NR 0152/19/2010
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 5 marca 2010 r.

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Więcbork.

Zarządzenie Nr 0152/19/2010 (186kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0152/20/2010
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 10 marca 2010 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za rok 2009.

Zarządzenie Nr 0152/20/2010 (261kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0152/21/2010
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 15 marca 2010 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Zarządzenie Nr 0152/21/2010 (220kB) pdf
Załącznik Nr 1 (187kB) pdf
Załącznik Nr 2 (157kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0152/22/2010
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 18 marca 2010 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 0152/2/2009 Burmistrza Więcborka z dnia 7 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Innych Uzależnień w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0152/22/2010 (211kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0152/23/2010
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 22 marca 2010 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2010 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarządzenie Nr 0152/23/2010 (164kB) pdf
Załączniki do Zarządzenia Nr 0152/23/2010 (189kB) word
 

 

ZARZĄDZENIE NR 0152/24/2010
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 26 marca 2010 r.

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiacego własność Gminy Więcbork

Zarządzenie Nr 0152/24/2010 (175kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0152/25/2010
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 13 kwietnia 2010 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Zarządzenie Nr 0152/25/2010 (239kB) pdf
Załącznik Nr 1 (240kB) pdf
Załącznik Nr 2 (183kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0152/26/2010
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 22 kwietnia 2010 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 0152/26/2010 (153kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0152/27/2010
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 26 kwietnia 2010 r.

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Więcbork miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z zarządzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 20 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 0152/27/2010 (41kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0152/28/2010
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 26 kwietnia 2010 r.

w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0152/28/2010 (346kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0152/29/2010
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 26 kwietnia 2010 r.

w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania do Zakładu gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0152/29/2010 (296kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0152/30/2010
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 26 kwietnia 2010 r.

w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania do Zakładu gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0152/30/2010 (268kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0152/31/2010
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 10 maja 2010 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy.

Zarządzenie Nr 0152/31/2010 (205kB) pdf
Załącznik Nr 1 (197kB) pdf
Załącznik nr 2 (175kB) pdf


 

ZARZĄDZENIE NR 0152/32/2010
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 10 maja 2010 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0152/32/2010 (132kB) pdf
Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku (430kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0152/33/2010
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 11 maja 2010 r.

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Więcbork.

Zarządzenie Nr 0152/33/2010 (181kB) pdf


ZARZĄDZENIE NR 0152/34/2010
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 17 maja 2010 r.

w sprawie powołania koordynatora gminnego.

Zarządzenie Nr 0152/34/2010 (128kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0152/35/2010
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 21 maja 2010 r.

w sprawie powołania lidera gminnego.

Zarządzenie Nr 0152/35/2010 (106kB) pdfZARZĄDZENIE NR 0152/36/2010
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego.

Zarządzenie Nr 0152/36/2010 (131kB) pdf


ZARZĄDZENIE NR 0152/37/2010
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 31 maja 2010 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 0152/37/2010 (114kB) pdf
Załącznik do Zarządzenia Nr 0152/37/2010 (365kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0152/38/2010
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 31 maja 2010 r.

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 0152/38/2010 (211kB) pdf


ZARZĄDZENIE NR 0152/38/1/2010
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 31 maja 2010 r.

w sprawie zmian budzetu Gminy Więcbork na rok 2010.

Zarządzenie Nr 0152/38/1/2010 (188kB) pdf
Załącznik Nr 1 (750kB) jpg
Załącznik Nr 2 (569kB) pdfZARZĄDZENIE NR 0152/39/2010
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 1 czerwca 2010 r.

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego.

Zarządzenie Nr 0152/39/2010 (122kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0152/40/2010
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 8 czerwca 2010 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Pęperzynie.

Zarządzenie Nr 0152/40/2010 (149kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0152/41/2010
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 9 czerwca 2010 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Zarządzenie Nr 0152/41/2010 (224kB) pdf
Załącznik Nr 1 (917kB) jpg
Załącznik Nr 2 (272kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0152/42/2010
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego.

Zarządzenie Nr 0152/42/2010 (826kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0152/44/2010
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 14 czerwca 2010 r.

w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 0152/44/2010 (162kB) pdf


ZARZĄDZENIE NR 0152/45/2010
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 15 czerwca 2010 r.

w sprawie powołania członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 0152/45/2010 (148kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0152/47/2010
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 16 czerwca 2010 r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na zakup podręczników w 2010/2011 r.

Zarządzenie Nr 0152/47/2010 (120kB) pdf
Załącznik (275kB) pdf


ZARZĄDZENIE NR 0152/48/2010
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 17 czerwca 2010 r.

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Więcbork

Zarządzenie Nr 0152/48/2010 (202kB) pdf


ZARZĄDZENIE NR 0152/49/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 20 czerwca 2010 r.

 

w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 0152/49/2010 (136kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0152/50/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 23 czerwca 2010 r.

 

w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0152/50/2010 (2153kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0152/51/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 24 czerwca 2010 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania lidera gminnego.

Zarządzenie Nr 0152/51/2010 (318kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0152/52/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 24 czerwca 2010 r.

 

w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu za 2009 r.

Zarządzenie Nr 0152/52/2010 (292kB) pdf


 

ZARZĄDZENIE NR 0152/53/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 2 lipca 2010 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej  Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 0152/53/2010 (129kB) pdf


ZARZĄDZENIE NR 0152/54/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 2 lipca 2010 r.

 

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2010

Zarządzenie Nr 0152/54/2010 (260kB) pdf
Załącznik Nr 1 (178kB) pdf
Załącznik Nr 2 (280kB) pdf
Załącznik Nr 3 (541kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0152/55/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 5 lipca 2010 r.

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Więcbork

Zarządzenie Nr 0152/55/2010 (172kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0152/56/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 5 lipca 2010 r.

 

w sprawie użyczenia Miejsko Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu GROM terenu dwóch boisk sportowych.

Zarządzenie Nr 0152/56/2010 (135kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0152/57/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 7 lipca 2010 r.

 

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Zarządzenie Nr 0152/57/2010 (330kB) pdf
Załącznik Nr 1 (301kB) pdf
Załącznik Nr 2 (308kB) pdf


ZARZĄDZENIE NR 0152/58/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 8 lipca 2010 r.

 

w sprawie powołania obsady stałego dyżuru Burmistrza Więcborka.

Zarządzenie Nr 0152/58/2010 (163kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0152/59/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 9 lipca 2010 r.

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Zdzisławy Strawy-Kubiś - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 0152/59/2010 (130kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0152/60/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 9 lipca 2010 r.

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Grażyny Łaznowskiej - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 0152/60/2010 (134kB) pdfZARZĄDZENIE NR 0152/61/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 9 lipca 2010 r.

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Schwartz - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 0152/61/2010 (128kB) pdfZARZĄDZENIE NR 0152/62/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 9 lipca 2010 r.

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Patrycka Pietrewicza - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 0152/62/2010 (131kB) pdfZARZĄDZENIE NR 0152/63/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 19 lipca 2010 r.

 

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Zarządzenie Nr 0152/63/2010 (237kB) pdf
Załącznik nr 1 (803kB) jpg
Załącznik Nr 2 (257kB) pdf

ZARZĄDZIENIE NR 0152/64/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 22 lipca 2010 r.

 

w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji projektu "Budowa budynku socjalno - sportowego w Sypniewie".

Zarządzenie Nr 0152/64/2010 (239kB) pdf

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0152/64/2010 (1116kB) pdf

 

ZARZĄDZIENIE NR 0152/65/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 23 lipca 2010 r.

 

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2010 r.

Zarządzenie Nr 0152/65/2010 (333kB) pdf

 

ZARZĄDZIENIE NR 0152/66/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 23 lipca 2010 r.

 

w sprawie wykonania zadań wynikających z Wystąpienia Pokontrolnego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Zarządzenie Nr 0152/66/2010 (169kB) pdf

 

ZARZĄDZIENIE NR 0152/67/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 4 sierpnia 2010 r.

 

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2010

Zarządzenie Nr 0152/67/2010 (318kB) pdf
Załącznik Nr 1 (435kB) pdf
Załącznik Nr 2 (396kB) pdf

 

ZARZĄDZIENIE NR 0152/68/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 9 sierpnia 2010 r.

 

w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Więcbork, przyznawanej na okres od dnia 1-09-2010 r. do dnia 30-06-2011 r.

Zarządzenie Nr 0152/68/2010 (106kB) pdf
Wniosek (1306kB) pdf

 

ZARZĄDZIENIE NR 0152/69/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 17 sierpnia 2010 r.

 

w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji projektu "Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Zabartowo, Gmina Więcbork".

Zarządzenie Nr 0152/69/2010 (780kB) pdf

 

ZARZĄDZIENIE NR 0152/70/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 20 sierpnia 2010 r.

 

w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji projektu "Budowa trzech boisk sportowych na obszarach wiejskich Gminy Więcbork"

Zarządzenie Nr 0152/70/2010 (1062kB) pdf

 

ZARZĄDZIENIE NR 0152/71/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 24 sierpnia 2010 r.

 

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Zarządzenie Nr 0151/71/2010 (347kB) pdf
Załącznik Nr 1 (974kB) jpg
Załącznik Nr 2 (825kB) jpg
Załącznik Nr 3 (834kB) jpg
Załącznik Nr 4 (298kB) pdf
 

 

ZARZĄDZIENIE NR 0152/72/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 30 sierpnia 2010 r.

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za I półrocze

Zarządzenie Nr 0152/72/2010 (211kB) pdf

 

ZARZĄDZIENIE NR 0152/73/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 31 sierpnia 2010 r.

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiacego własność Gminy Więcbork

Zarządzenie Nr 0152/73/2010 (161kB) pdf

 

 

ZARZĄDZIENIE NR 0152/74/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 3 września 2010 r.

w sprawie powołania komisji ds zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 20 czerwca 2001 r.

Zarządzenie Nr 0152/74/2010 (142kB) pdf


 

ZARZĄDZIENIE NR 0152/75/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 3 września 2010 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Zarządzenie Nr 0152/75/2010 (243kB) jpg
Załącznik Nr 1 (773kB) jpg
Załącznik Nr 2 (676kB) jpg

 

ZARZĄDZIENIE NR 0152/76/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 13 września 2010 r.

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących wlasność Gminy Więcbork

Zarządzenie Nr 0152/76/2010 (208kB) jpg


 

ZARZĄDZIENIE NR 0152/77/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 14 września 2010 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji

Zarządzenie Nr 0152/77/2010 (153kB) pdf
Regulamin (260kB) pdf

 

ZARZĄDZIENIE NR 0152/78/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 20 września 2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2010.

Zqarządzenie Nr 0152/78/2010 (234kB) pdf

Załącznik Nr 1 (757kB) jpg
Załącznik Nr 2 (804kB) jpg

 

ZARZĄDZIENIE NR 0152/79/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 21 września 2010 r.

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Więcbork miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z zarządzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz burmistrza

Zarządzenie Nr 0152/79/2010 (170kB) pdf

 

ZARZĄDZIENIE NR 0152/80/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 22 września 2010 r.

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego

Zarządzenie Nr 0152/80/2010 (131kB) pdf

 

ZARZĄDZIENIE NR 0152/81/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 22 września 2010 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy

Zarządzenie Nr 0152/81/2010 (343kB) pdf
Załącznik Nr 1 (920kB) jpg
Załącznik Nr 2 (879kB) jpg
Załącznik Nr 3 (356kB) pdf

 

ZARZĄDZIENIE NR 0152/82/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 28 września 2010 r.

w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Nr 0152/82/2010 (185kB) pdf

 

ZARZĄDZIENIE NR 0152/83/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 4 października 2010 r.

w sprawie powołania komisji ds. zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 20 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 0152/83/2010 (144kB) pdf

 

ZARZĄDZIENIE NR 0152/84/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 7 października 2010 r.

w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Więcbork na 2011 r.

Zarządzenie Nr 0152/84/2010 (291kB) pdf

 

ZARZĄDZIENIE NR 0152/85/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 11 października 2010 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Więcborku i w jednostkach organizacyjnych Gminy Więcbork.

Zarządzenie Nr 0152/85/2010 (409kB) jpg


 

ZARZĄDZIENIE NR 0152/87/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 19 października 2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2010.


Zarządzenie Nr 0152/87/2010 (416kB) pdf
Załącznik Nr 1 (119kB) pdf
Załącznik Nr 2 (616kB) pdf
Załącznik Nr 3 (117kB) pdf
Załącznik Nr 4 (155kB) pdf
Załącznik Nr 5 (40kB) excelZARZĄDZIENIE NR 0152/88/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 22 października 2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2010.

Zarządzenie Nr 0152/88/2010 (40kB) pdf
Załącznik Nr 1 (120kB) pdf
Załącznik Nr 2 (160kB) pdf

 

ZARZĄDZIENIE NR 0152/89/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 25 października 2010 r.

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Zarzadzenie Nr 0152/89/2010 (218kB) pdf

 

ZARZĄDZIENIE NR 0152/90/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 25 października 2010 r.

w sprawie powołania koordynatora gminnego.

Zarządzenie Nr 0152/90/2010 (112kB) pdf

 

ZARZĄDZIENIE NR 0152/91/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących wlasność Gminy Więcbork przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Zarządzenie Nr 0152/91/2010 (469kB) pdf
Załącznik do Zarządzenia (1027kB) pdf

ZARZĄDZIENIE NR 0152/92/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie utworzenia ZMSz na terenie gminy Więcbork.

Zarządzenie Nr 0152/92/2010 (115kB) pdf

ZARZĄDZIENIE NR 0152/93/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2010.

Zarządzenie Nr 0152/93/2010 (47kB) pdf
Załącznik Nr 1 (110kB) pdf
Załącznik Nr 2 (196kB) pdf
Załącznik Nr 3 (89kB) pdf
Załącznik Nr 4 (88kB) pdf

 

ZARZĄDZIENIE NR 0152/94/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 4 listopada 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Zarządzenie nr 0152/94/2010 (150kB) pdf 

ZARZĄDZIENIE NR 0152/95/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 12 listopada 2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2010.

Zarządzenie Nr 0152/95/2010 (47kB) pdf
Załącznik Nr 1 (119kB) pdf
Załącznik Nr 2 (396kB) pdf
Załącznik Nr 3 (93kB) pdf
Załącznik Nr 4 (100kB) pdf

 

ZARZĄDZIENIE NR 0152/96/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 12 listopada 2010 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Więcbork na 2011 r.

Zarządzenie Nr 0152/96/2010 (45kB) pdf
Projekt uchwały (64kB) word
Załącznik Nr 1 (249kB) pdf
Załącznik Nr 2 (1162kB) pdf
Załącznik Nr 3 (130kB) pdf
Załącznik Nr 4 (86kB) pdf
Załącznik Nr 5 (98kB) pdf
Załącznik Nr 6 (115kB) pdf
Załącznik Nr 7 (31kB) excel
Załącznik Nr 8 (30kB) excel
Załącznik Nr 9 (54kB) word
Załącznik Nr 10 (30kB) excel
Załącznik Nr 11 (30kB) excel
Załącznik Nr 12 (61kB) word
Załącznik Nr 13 (700kB) word


 

ZARZĄDZIENIE NR 0152/97/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 12 listopada 2010 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy.


Zarządzenie nr 0152/97/2010 (248kB) pdf
Załącznik Nr 1 (621kB) jpg
Załącznik Nr 2 (673kB) jpg
Załącznik nr 3 (241kB) pdf

 

ZARZĄDZIENIE NR 0152/98/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 12 listopada 2010 r.

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Więcbork.

Zarządzenie Nr 0152/98/2010 (136kB) pdf

ZARZĄDZIENIE NR 0152/99/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 12 listopada 2010 r.

w sprawie użyczenia pomieszczenia mieszczącego się w budynku położonym przy ul. Mickiewicza 22a w Więcborku stanowiącego własność Gminy Więcbork.

Zarządzenie Nr 0152/99/2010 (125kB) pdf

 

ZARZĄDZIENIE NR 0152/100/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 22 listopada 2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2010.

Zarządzenie Nr 0152/100/10 (47kB) pdf
Załącznik Nr 1 (118kB) pdf
Załącznik Nr 2 (379kB) pdf
Załącznik Nr 3 (225kB) pdf
Załącznik Nr 4 (84kB) pdf
Załącznik Nr 5 (102kB) pdf

 

ZARZĄDZIENIE NR 0152/101/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 24 listopada 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marty Lewandowskiej - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 0152/101/2010 (115kB) pdf

 

ZARZĄDZIENIE NR 0152/102/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 24 listopada 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Mirosławy Wilkowskiej - Marach - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 0152/102/2010 (108kB) pdf

 

ZARZĄDZIENIE NR 0152/103/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 24 listopada 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Przemysława Paterka - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 0152/103/2010 (113kB) pdf

 

ZARZĄDZIENIE NR 0152/104/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 24 listopada 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Malgorzaty Frąckowiak - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 0152/104/2010 (112kB) pdf

 

ZARZĄDZIENIE NR 0152/105/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 29 listopada 2010 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 0152/105/2010 (225kB) jpg
Załącznik Nr 1 (718kB) jpg
Załącznik Nr 2 (818kB) jpg

 

ZARZĄDZIENIE NR 0152/106/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 6 grudnia 2010 r.

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego.

Zarządzenie Nr 0152/106/2010 (93kB) pdf
 

 

ZARZĄDZIENIE NR 0152/107/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 6 grudnia 2010 r.

w sprawie powołania lidera gminnego.

Zarządzenie Nr 0152/107/2010 (86kB) pdf

 

ZARZĄDZIENIE NR 0152/108/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 6 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2010.

Zarządzenie Nr 0152/108/2010 (49kB) pdf
Załącznik Nr 1 (103kB) pdf
Załącznik Nr 2 (1018kB) pdf
Załącznik Nr 3 (98kB) pdf

 

ZARZĄDZIENIE NR 0152/109/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 8 grudnia 2010 r.

w sprawie określenia wysokości stawki czynszu za mieszkania komunalne na terenie Gminy Więcbork.

Zarządzenie Nr 0152/109/2010 (108kB) pdf

 

ZARZĄDZIENIE NR 0152/110/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 8 grudnia 2010 r.

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego.

Zarządzenie Nr 0152/110/2010 (770kB) pdf

 

ZARZĄDZIENIE NR 0152/111/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 8 grudnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sypniewo - II etap".

Zarządzenie Nr 0152/111/2010 (803kB) pdf

ZARZĄDZIENIE NR 0152/112/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 8 grudnia 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, powołania zespołów oraz przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie Nr 0152/112/2010 (159kB) pdf

 

ZARZĄDZIENIE NR 0152/113/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 10 grudnia 2010 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Zarządzenie Nr 0152/113/2010 (276kB) pdf
Załącznik Nr 1 (611kB) jpg
Załącznik Nr 2 (287kB) pdf
Załącznik Nr 3 (501kB) jpg

ZARZĄDZIENIE NR 0152/114/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 15 grudnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury realizacjiprojektu "Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego  i Bolesława Chrobrego w Więcborku".

Zarządzenie Nr 0152/114/2010 (1031kB) pdf

 

ZARZĄDZIENIE NR 0152/115/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2010.

Zarządzenie Nr 0152/115/2010 (46kB) pdf
Załącznik Nr 1 (108kB) pdf
Załącznik Nr 2 (183kB) pdf
Załącznik Nr 3 (86kB) pdf
Załącznik Nr 4 (87kB) pdf

 

ZARZĄDZIENIE NR 0152/116/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 21 grudnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Księgi procedur audytu wewnętrznego.

Zarządzenie Nr 0152/116/2010 (155kB) jpg

ZARZĄDZIENIE NR 0152/117/2010

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 21 grudnia 2010 r.

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego.

Zarządzenie Nr 0152/117/2011 (496kB) jpg


Wytworzył: Ewa Kiestrzyn-Kobus (7 stycznia 2010)
Opublikował: Ewa Kiestrzyn (7 stycznia 2010, 12:07:57)

Ostatnia zmiana: Ewa Kiestrzyn (2 marca 2012, 14:26:49)
Zmieniono: korekta redakcyjna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11440

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij