ZARZĄDZENIA BURMISTRZA - 2011 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0152/1/2011
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 3 stycznia 2011 r.

w sprawie powołania zastępcy burmistrza.

Zarządzenie Nr 0152/1/2011 (114kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0152/2/2011
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 3 stycznia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompownią ścieków, przyłączem energetycznym w ciągu spacerowym (promenadzie) w Więcborku".

Zarządzenie Nr 0152/2/2011 (1085kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0152/3/2011
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 3 stycznia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji projektu "Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork".

Zarządzenie Nr 0152/3/2011 (1048kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0152/4/2011
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 4 stycznia 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia ZMSz na terenie gminy Więcbork.

Zarządzenie Nr 0152/4/2011 (97kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0152/6/2011
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 13 stycznia 2011 r.

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego

zarządzenie Nr 0152/6/2011 (51kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0152/7/2011
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 13 stycznia 2011 r.

w sprawie sprzedaży lokali stanowiących wlasność Gminy Więcbork

Zarządzenie Nr 0152/7/2011 (54kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0152/8/2011
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 17 stycznia 2011 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących wlasność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Zarządzenie Nr 0152/8/2011 (89kB) pdf
Załącznik Nr 1 (281kB) jpg
Załącznik Nr 2 - str. 1 (166kB) jpg
Załącznik Nr 2 - str. 2 (186kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0152/9/2011
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 18 stycznia 2011 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2011 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarządzenie Nr 0152/9/2011 (215kB) pdf
Wzór oferty (304kB) pdf
Wzór sprawozdania (237kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0152/10/2011
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 1 lutego 2011 r.

w sprawie wykonania zadań wynikających z informacji pokontrolnej z kontroli problemowej realizacji zadania w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zarządzenie nr 0152/10/2011 (51kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0152/11/2011
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 18 lutego 2011 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu.

Zarządzenie Nr 0152/11/2011 (325kB) pdf
Załącznik Nr 1 (925kB) jpg
Załącznik Nr 2 (790kB) jpg
Załącznik Nr 3 - str. 1 (555kB) jpg
Załącznik Nr 3 - str. 2 (122kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050/12/2011
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 21 lutego 2011 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 0152/47/2009 Burmistrza Więcborka z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0050/12/2011 (454kB) pdf
Załącznik nr 1 - Struktura Organizacyjna (2434kB) jpg
Załącznik nr 2 - Struktura stanowisk Urzędu Miejskiego w Więcborku (2812kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050/13/2011
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 25 lutego 2011 r.

w sprawie powołania Komisji Oceniającej oraz ustalenia Regulaminu Pracy Komisji Oceniającej oferty na realizację zadania publicznego zleconego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2011 r.

Zarządzenie Nr 0050/13/2011 (2186kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050/14/2011
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 25 lutego 2011 r.

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego wlasność Gminy Więcbork.

Zarządzenie nr 0050/14/2011 (662kB) jpg

ZARZĄDZENIE NR 0050/15/2011
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 28 lutego 2011 r.

w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Więcbork.

Zarządzenie Nr 0050/15/2011 (389kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050/16/2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 04 marca 2011 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2011 roku

Zarządzenie Nr 0050/16/2011 Burmistrza Więcborka z dnia 04 marca 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2011 roku (240kB) pdf

załącznik nr 1 (965kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050/17/2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 8 marca 2011 r.

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Więcbork

Zarządzenie Nr 0050/17/2011 (582kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050/18/2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 9 marca 2011 r.

w sprawie planu dofinansowania na rok budżetowy 2011 form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których gmina Więcbork jest organem wiodącym.

Zarządzenie Nr 0050/18/2011 (630kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050/19/2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 9 marca 2011 r.

w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci kanalizacji sanitarnej do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku.

Zarządzenie nr 0050/19/2011 (365kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050/20/2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 16 marca 2011 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr 0050/20/2011 (563kB) pdf
Załącznik - wykaz nieruchomości (701kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050/21/2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 16 marca 2011 r.

w sprawie wykonania zadań wynikających z decyzji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim.

Zarządzenie Nr 0050/21/2011 (578kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050/22/2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 17 marca 2011 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2011 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarządzenie Nr 0050/17/2011 (82kB) pdf
Wzór oferty (114kB) word
Wzór sprawozdania (101kB) word

 

ZARZĄDZENIE NR 0050/23/2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiecbork za rok 2010.

Zarządzenie Nr 0050.23.2011 (113kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050/24/2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 6 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2011.

Zarządzenie Nr 0050.24.2011 (46kB) pdf
Załącznik Nr 1 (102kB) pdf
Załącznik Nr 2 (203kB) pdf
Załącznik Nr 3 (88kB) pdf


ZARZĄDZENIE NR 0050/25/2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 6 kwietnia 2011 r.

w sprawie odwolania pełnomocnika ds ochrony informacji niejawnych.

Zarządzenie Nr 0050/25/2011 (1755kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050/26/2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 15 kwietnia 2011 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu.

Zarządzenie Nr 0050/26/2011 (1096kB) pdf
Załącznik Nr 1 str 1 (3324kB) jpg
Załącznik Nr 1 str 2 (2214kB) jpg
Załącznik Nr 2 str 1 (2838kB) jpg
Załącznik Nr 2 str 2 (571kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050/27/2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Więcbork

Zarządzenie Nr 0050.27.2011 (643kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050/28/2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Więcbork na lata 2011-2014.

Zarządzenie Nr 0050.28.2011 (32kB) pdf
Załącznik Nr 1 (175kB) pdf

 


ZARZĄDZENIE NR 0050/29/2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Zarządzenie Nr 0050.29.2011 (560kB) pdf
Załącznik Nr 1 (695kB) pdf
Załącznik Nr 2 (404kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050/30/2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2011 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarządzenie Nr 0050.30.2011 (1969kB) jpg
Załącznik Nr 1 (544kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 10 maja 2011 r.

w sprawie procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0050.31.2011 (19kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 10 maja 2011 r.

w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci kanalizacyjnej sanitarnej do Zakladu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0050.32.2011 (2194kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 11 maja 2011 r.

w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0050.33.2011 (406kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 11 maja 2011 r.

w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0050.34.2011 (1515kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 16 maja 2011 r.

w sprawie wykonania zaleceń wynikających z przeprowadzonego audytu.

Zarządzenie Nr 0050.35.2011 (459kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 17 maja 2011 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Więcborku.

Zarządzenie nr 0050.36.2011 (423kB) pdf
Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.36.2011 z dnia 17.05.2011 - REGULAMIN PRACY (180kB) pdf
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.36.2011 z dnia 17.05.2011 (348kB) pdf
Załącznik Nr 2 do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Więcborku (54kB) pdf
Załącznik Nr 3 do regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Więcborku (1641kB) pdf
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.36.2011 z dnia 17.05.2011 (473kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 17 maja 2011 r.

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego.

Zarządzenie nr 0050.37.2011 (519kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 23 maja 2011 r.

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących wlasność Gminy Więcbork.

Zarządzenie Nr 0050.38.2011 (686kB) jpg

ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 24 maja 2011 r.

w sprawie listy rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Miejskiego w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0050.39.2011 (445kB) jpg

ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 26 maja 2011 r.

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego.

Zarządzenie Nr 0050.40.2011 (640kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 26 maja 2011 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Zarządzenie nr 0050.41.2011 (1221kB) pdf
Załącznik Nr 1 (3322kB) jpg
Załącznik Nr 2 (3550kB) jpg
Załącznik Nr 3 (2738kB) jpg
Załącznik Nr 3 - str 2 (2991kB) jpg
Załącznik Nr 3 - str 3 (2405kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie przekazania Sołectwu Witunia do zarządzania i korzystania z nieruchomości położonej w Witunii, gm. Więcbork.

Zarządzenie Nr 0050.42.2011 (1958kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie przekazania Sołectwu Pęperzyn do zarządzania i korzystania z nieruchomości położonej w Pęperzynie, gm. Więcbork.

Zarządzenie Nr 0050.43.2011 (617kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 0050.44.2011 (38kB) pdf
Załącznik Nr 1 (160kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 3 czerwca 2011 r.

w sprawie powołania komisji ds. oceny przechowywanych w depozycie Burmistrza dokumentów z wyborów do organów samorządu terytorialnego Gminy Więcbork zarządzonych na dzień 21 listopada 2011 r.

Zarządzenie nr 0050.45.2011 (623kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 15 czerwca 2011 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących wlasność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Zarządzenie Nr 0050.46.2011 (815kB) jpg
Załącznik Nr 1 (3111kB) jpg
Załącznik Nr 2 (3021kB) jpg
Załącznik Nr 3 - str. 1 (2717kB) jpg
Załącznik Nr 3 - str 2 (421kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 16 czerwca 2011 r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na zakup podręczników na rok szkolny 2011/2012.

Zarządzenie Nr 0050.47.2011 (1174kB) jpg
Wniosek (483kB) jpg
Oświadczenie (652kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Gminnego Nr 1 w Więcborku

Zarządzenie Nr 0050.48.2011 (330kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie Powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zarządzenie Nr 0050.50.2011 (736kB) jpg

ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 4 lipca 2011 r.

w sprawie powierzenia Panu Piotrowi Węgrzynowi czynności związanych z likwidacją zakładu budżetowego - Administracji Zasobów Komunalnych w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0050.51.2011 (798kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 7 lipca 2011 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Fabia - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 0050.52.2011 (479kB) jpg  

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 7 lipca 2011 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Izabeli Słoma - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 0050.53.2011 (496kB) jpg

 ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 7 lipca 2011 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Lucyny Stasiewskiej - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 0050.54.2011 (587kB) jpg  

    ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 7 lipca 2011 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Ewy Przybylskiej - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 0050.55.2011 (517kB) jpg  

 

 ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 7 lipca 2011 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Januszewskiej - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 0050.56.2011 (543kB) jpg  
ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 7 lipca 2011 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr 0050.57.2011 (2363kB) jpg
Załącznik - str. 1 (2722kB) jpg
Załącznik- - str. 2 (2058kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 12 lipca 2011 r.

w sprawie wykonania zadań wynikających z zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0050.58.2011 (801kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 14 lipca 2011 r.

w sprawie powołania Komisji do spraw kontroli gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki nieczystościami stałymi.

Zarządzenie nr 0050.59.2011 (674kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 20 lipca 2011 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 0152/2/2009 Burmistrza Więcborka z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych Uzależnień w Więcborku

Zarządzenie Nr 0050.60.2011 (2705kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 26 lipca 2011 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2011.

Zarządzenie Nr 0050.61.2011 (1254kB) pdf
Załącznik (5450kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 29 lipca 2011 r.

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Więcbork.

Zarządzenie Nr 0050.62.2011 (661kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 2 sierpnia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji projektu "Budowa placu zabaw w Śmiłowie".

Zarządzenie Nr 0050.63.2011 (3432kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 2 sierpnia 2011 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących wlasność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr 0050.64.2011 (611kB) pdf
Załącznik (766kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 4 sierpnia 2011 r.

w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Więcbork, przyznawanej na okres od dnia 1.09.2011 r. do dnia 30.06.2012 r.

Zarządzenie Nr 0050.65.2011 (65kB) jpg

ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 8 sierpnia 2011 r.

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Więcbork miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z zarządzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.

Zarządzenie Nr 0050.66.2011 (2209kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 8 sierpnia 2011 r.

w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.

Zarządzenie nr 0050.67.2011 (434kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 8 sierpnia 2011 r.

w sprawie powołania koordynatora gminnego.

Zarządzenie Nr 0050.68.2011 (2263kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 8 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 3 z siedzibą w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0050.69.2011 (2169kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 8 sierpnia 2011 r.

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarzadzonych na dzień 9 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 0050.70.2011 (2202kB) jpg
Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.70.2011 (1931kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 8 sierpnia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0050.71.2011 (673kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 11 sierpnia 2011 r.

w sprawie przystąpienia do aktualizacji opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego.

Zarządzenie Nr 0050.72.2011 (343kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 16 sierpnia 2011 r.

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiacego własność Gminy Więcbork.

Zarządzenie Nr 0050.74.2011 (353kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.75.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 7 września 2011 r.

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego.

Zarządzenie Nr 0050.75.2011 (327kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.76.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 9 września 2011 r.

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego.

Zarządzenie Nr 0152/76/2011 (331kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 9 września 2011 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Zarządzenie Nr 0050.77.2011 (637kB) pdf
Załącznik Nr 1 (522kB) pdf
Załącznik Nr 2 (743kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 9 września 2011 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0050.78.2011 (599kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 9 września 2011 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2011.

Zarządzenie Nr 0050.79.2011 (1091kB) pdf
Załącznik Nr 1 - str. 1 (2919kB) jpg
Załącznik Nr 1 - str. 2 (2380kB) jpg
Załącznik Nr 2 - str 1 (1037kB) jpg
Załącznik Nr 2 - str 2 (735kB) jpg
Załącznik Nr 3 (685kB) jpg
Załącznik Nr 4 (712kB) jpg


 

ZARZĄDZENIE NR 0050.80.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 9 września 2011 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Więcbork.

Zarządzenie Nr 0050.80.2011 (256kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 15 września 2011 r.

w sprawie przystąpienia do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

Zarządzenie 0050.81.2011 (340kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 15 września 2011 r.

zmieniające zarządzenia w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Więcbork.

Zarządzenie nr 0050.82.2011 (638kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 16 września 2011 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 0050.83.2011 (436kB) pdf
Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.83.2011 (1418kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 21 września 2011 r.

w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

Zarządzenie Nr 0050.84.2011 (464kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 23 września 2011 r.

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Więcbork.

Zarządzenie Nr 0050.85.2011 (104kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2011

BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.

Zarządzenie Nr 0050.86.2011 (599kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2011
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 3 października 2011 r.

w sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0050.87.2011 (650kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2011
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 3 października 2011 r.

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego.

Zarządzenie Nr 0050.88.2011 (340kB) pdf


 

ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2011
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 6 października 2011 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2011.

Zarządzenie Nr 0050.89.2011 (48kB) pdf
Załącznik Nr 1 (111kB) pdf
Załącznik Nr 2 (354kB) pdf
Załącznik Nr 3 (92kB) pdf
Załącznik Nr 4 (101kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2011
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 13 października 2011 r.

w sprawie powołania Komisji do spraw odbioru przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zarządzenie Nr 0050.90.2011 (580kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0152.91.2011
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 14 października 2011 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu.

Zarządzenie Nr 0050.91.2011 (634kB) pdf
Załącznik Nr 1 (395kB) pdf
Załącznik Nr 2 (753kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2011
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 14 października 2011 r.

w sprawie wykonania zaleceń wynikających z przeprowadzonego audytu.

Zarządzenie Nr 0050.92.2011 (734kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2011
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 19 października 2011 r.

zmieniające zarządzenie Nr 0152/30/2009 Burmistrza Więcborka z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork.

Zarządzenie Nr 0050.93.2011 (11kB) plik

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2011
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 19 października 2011 r.

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, powołania zespołów spisowych oraz przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie Nr 0050.94.2011 (158kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2011
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 25 października 2011 r.

w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 0050.95.2011 (119kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2011
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu.

Zarządzenie Nr 0050.96.2011 (732kB) pdf
Załącznik Nr 1 (404kB) pdf
Załącznik Nr 2 (387kB) pdf
Załącznik Nr 3 (929kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2011
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 2 listopada 2011 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów na dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność gminy Więcbork.

Zarządzenie Nr 0050.97.2011 (377kB) pdf
Regulamin przeprowadzania przetargów na dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność gminy Więcbork (963kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2011
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 2 listopada 2011 r.

w sprawie przekazania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0050.98.2011 (58kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2011
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 3 listopada 2011 r.

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Wiecbork.

Zarządzenie Nr 0050.99.2011 (57kB) jpg

ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2011
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork  na lata 2012-2015

Zarządzenie Nr 0050.101.2011 (27kB) pdf
Wieloletnia Prognoza Finansowa (189kB) pdf
Wykaz przedsięwzięć (104kB) pdf
Wykaz przedsięwzięć (71kB) pdf
Wykaz przedsięwzięć (69kB) pdf
Wykaz przedsięwzięć (98kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.102.2011
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 17 listopada 2011 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2011.

Zarządzenie Nr 0050.102.2011 (250kB) pdf
Załącznik nr 1 (132kB) pdf
Załącznik Nr 2 (797kB) pdf
Załącznik Nr 3 (93kB) pdf
Załącznik Nr 4 (105kB) pdf
Załącznik Nr 5 (33kB) excel

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.103.2011
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 18 listopada 2011 r.

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego.

Zarządzenie Nr 0050.103.2011 (401kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.104.2011
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 23 listopada 2011 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcborka przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Zarządzenie Nr 0050.104.2011 (218kB) pdf
Załącznik Nr 1 (128kB) jpg
Załącznik Nr 2 (149kB) jpg
Załącznik Nr 3 (240kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2011
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 23 listopada 2011 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.50.2011 Burmistrza Więcborka z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zarządzenie Nr 0050.105.2011 (83kB) jpg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2011
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie opracowania "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Więcbork w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Zarządzenie Nr 0050.106.2011 (156kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2011
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 25 listopada 2011 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 0050.107.2011 (270kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.108.2011
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2011.

Zarządzenie Nr 0050.108.2011 (49kB) pdf
Załącznik Nr 1 (113kB) pdf
Załącznik Nr 2 (444kB) pdf
Załącznik Nr 3 (92kB) pdf
Załącznik nr 4 (91kB) pdf
Załącznik Nr 5 (33kB) excel

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2011
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 16 grudnia 2011 r.

w sprawiezmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2011.

Zarządzenie Nr 0050.109.2011 (51kB) pdf
Załącznik Nr 1 (125kB) pdf
Załącznik Nr 2 (1288kB) pdf
Załącznik Nr 3 (86kB) pdf
Załącznik Nr 4 (98kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2011
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie wykonania zaleceń wynikajacych z przeprowadzonego audytu.

Zarządzenie Nr 0050.110.2011 (78kB) pdf


 

ZARZĄDZENIE NR 0050.111.2011
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 23 grudnia 2011 r.

w sprawie wykonania zaleceń wynikajacych z przeprowadzonego audytu.

Zarządzenie Nr 0050.111.2011 (121kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2011
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 23 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2011.

Zarządzenie Nr 0050.112.2011 (193kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2011
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 27 grudnia 2011 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej przy naborze na wolne stanowisko Inspektora ds ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0050.113.2011 (103kB) jpg

ZARZĄDZENIE NR 0050.114.2011
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej oraz Jednolitego rzeczowego Wykazu Akt dla Urzęźdu Miejskiego w Więcborku.

Zarządzenie Nr 0050.114.2011 (121kB) jpg
Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt (308kB) pdf
Załącznik Nr 1 (14kB) pdf
Załącznik Nr 2 (27kB) pdf
Załącznik Nr 3 (27kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.115.2011
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr 0050.115.2011 (548kB) pdf
Załącznik (553kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.116.2011
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego.

Zarządzenie Nr 0050.116.2011 (755kB) pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.117.2011
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego.

Zarządzenie Nr 0050.117.2011 (401kB) pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.119.2011
BURMISTRZA WIĘCBORKA

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie przekazania do zarządzania przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Więcborku nieruchomości stanowiących własność Gminy Więcbork.

Zarządzenie Nr 0050.119.2011 (181kB) pdf

 


Wytworzył: Ewa Kiestrzyn-Kobus - Referat Organizacyjny (5 stycznia 2011)
Opublikował: Ewa Kiestrzyn (5 stycznia 2011, 09:09:07)

Ostatnia zmiana: Ewa Kiestrzyn (8 marca 2012, 14:24:26)
Zmieniono: korekta redakcyjna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11566

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij