AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONEGO PRZEZ GMINĘ


DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

DZIENNIKI URZĘDOWE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO WYDANE W 2010 ROKU

Uchwała nr XLI/326/2009 Rady Miasta I Gminy Więcbork z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Uchwała nr XLI/327/2009 uchwała nr XLI/327/2009 Rady Miasta I Gminy Więcbork z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Uchwała nr XLII/331/09 Rady Miasta I Gminy Więcbork z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Więcbork na rok 2010

Uchwała nr XLVII/357/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia Sołectwa Adamowo i uchwalenia Statutu Sołectwa Adamowo oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Więcbork i ...Uchwała Nr L/389/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie zmian w podziale gminy Więcbork na stałe okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr L/390/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie zmian w podziale gminy Więcbork na obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic


Uchwała Nr L/391/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i ...


Uchwała Nr LII/404/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym im. dr A. Gacy i dr J.Łaskiego- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Więcborku w wyborach..

Uchwała Nr LII/405/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 września 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIX/385/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowani

Uchwała Nr LII/406/2010 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu strefy płatnego parkowania w Więcborku

Uchwała nr III/11/10 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2011

 

DZIENNIKI URZĘDOWE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO WYDANE W 2011 ROKU

Uchwała nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

Uchwała nr V/24/11 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poboru podatku w drodze inkasa

Uchwała nr V/26/11 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie gminy Więcbork wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych składanych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki ...

Uchwała nr XI/80/2011 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dalkowo

Uchwała Nr VIII/45/2011 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Górowatki

Uchwała nr VIII/46/2011 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borzyszkowo

Uchwała nr IX/61/2011 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji osobom fizycznym na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Uchwała nr IX/62/2011 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Więcbork na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrze

Uchwała nr VIII/44/2011 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu

Uchwała nr IX/54/2011 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Suchorączek

Uchwała nr IX/55/2011 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zakrzewek

Uchwała nr IX/56/2011 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Witunia

Uchwała nr IX/57/2011 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zgniłka

Uchwała nr IX/58/2011 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Śmiłowo

Uchwała nr IX/59/2011 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zakrzewska Osada

Uchwała Nr XI/78/2011 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jastrzębiec

Uchwała Nr XI/82/2011 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czarmuń

Uchwała Nr XI/79/2011 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Puszcza

Uchwała Nr XI/81/2011 Rady Miejskiej w Wiecborku z dnia 29 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Dwór

Uchwała Nr XI/83/2011 Rady Miejskiej w Wiecborku z dnia 29 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Runowo Krajeńskie

Uchwała Nr X/63/2011 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym im. dr. A. Gacy i dr. J. Łaskiego - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Więcborku w wyborach ...

Uchwała Nr XI/74/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Więcbork liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia ...

Uchwała Nr XII/93/2011 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 października 2011 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych

Uchwała nr XIII/99/2011 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Więcbork

Uchwała nr XIII/107/2011 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów i poboru tej opłaty

Uchwała nr XIII/108/2011 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie stawek opłaty targowej i jej poboru

Uchwała nr XIII/109/2011 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz poboru podatku w drodze inkasa

Uchwała nr XIII/110/2011 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XIII/111/2011 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poboru podatku w drodze inkasa

Uchwała Nr XIII/101/2011z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubcza

Uchwała Nr XIII/102/2011 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 listopada 2011 r.w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wymysłowo

Uchwała Nr XIII/103/2011 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zabartowo

Uchwała nr XIII/104/2011 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pęperzyn

Uchwała nr XIII/99/2011 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Więcbork

Uchwała Nr XIV/113/2011 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2012

Uchwała Nr XIV/115/2011 Rady Miejskiej w Wiecborku z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających ...

 

DZIENNIKI URZĘDOWE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO WYDANE W 2012 ROKU

Uchwała nr XV/127/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/108/2011 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie stawek opłaty targowej i jej poboru

Uchwała nr XV/123/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Uchwała nr XV/122/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Uchwała nr XV/121/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Więcbork

Uchwała nr XVI/135/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Adamowo


Uchwała nr XVI/133/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Frydrychowo

Uchwała nr XVI/136/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sypniewo

Uchwała nr XVI/134/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jeleń

Uchwała nr XVI/131/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Więcbork

Uchwała nr XVII/148/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Więcbork w 2012 roku

Uchwała nr XIX/160/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

Uchwała nr XX/175/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług op

Uchwała nr XX/173/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy Więcbork na okręgi wyborcze

Uchwała nr XX/174/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Więcborka

Uchwała nr XXI/188/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Uchwała nr XXI/185/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy Więcbork na stałe obwody głosowania

Uchwała nr XXIV/206/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poboru podatku w drodze inkasa

Uchwała nr XXIV/207/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz poboru podatku w drodze inkasa

Uchwała nr XXIV/208/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie stawek opłaty targowej i jej poboru

Uchwała nr XXIV/209/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XXIV/211/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody

Uchwała nr XXIV/214/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmiany nawy ulicy w Więcborku.

Uchwała nr XXIV/212/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia formy ochrony przyrody

Uchwała nr XXV/223/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiornik

Uchwała nr XXV/222/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opró

Uchwała nr XXV/217/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Więcbork

Uchwała nr XXV/221/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpa

Uchwała nr XXV/218/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty ..

Uchwała nr XXV/219/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXV/220/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Uchwała nr XXV/225/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej i usługowej przy ul. Wyzwolenia w Więcborku

Uchwała nr XXV/229/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej i usług „Przy Stadionie” w Więcborku

Uchwała nr XXV/232/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej oraz mieszkaniowej z usługami dla działek nr 109/3, 109/5, 109/7, 195/17, 256/3 ...

Uchwała nr XXV/233/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy letniskowej oraz mieszkaniowej z usługami dla działki nr 25/6 położonej w obrębie wsi Czarmuń ...

Uchwała nr XXV/231/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej z usługami dla działki nr 269/9 położonej w obrębie wsi Sypniewo, gmina Więcbork

 

DZIENNIKI URZĘDOWE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO WYDANE W 2013 ROKU

Uchwała nr XXVII/243/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Uchwała nr XXVIII/246/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmian w podziale gminy Więcbork na obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic

Uchwała nr XXVIII/255/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty

Uchwała nr XXVIII/256/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Uchwała nr XXVIII/257/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych od

Uchwała nr XXVIII/249/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Więcbork na lata 2013 – 2017

Uchwała nr XXVIII/248/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”

Uchwała nr XXIX/263/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty

Uchwała nr XXIX/262/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 marca 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpad

Zarządzenie nr 0050.25.2013 Burmistrza Więcborka z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za rok 2012

Uchwała nr XXIX/261/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Więcbork

Uchwała nr XXIX/264/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Uchwała nr XXX/269/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Więcbork

Wykaz nr 1/2013 Burmistrza Więcborka z dnia 16 kwietnia 2013r. Dane dotyczące stawek czynszów za wynajem lokali ...

Uchwała nr XXXII/283/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Więcbork oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat

Uchwała nr XXXII/284/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Więcborku

Uchwała nr XXXII/285/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Więcborku

Uchwała nr XXXII/286/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Więcborku

Uchwała nr XXVI/237/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2013

Zarządzenie nr 0050.71.2013 Burmistrza Więcborka z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za I półrocze 2013 r.

Uchwała nr XXXIII/298/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy Kolejowej w Więcborku

Uchwała nr XXXV/310/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 31 października 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli ...

Uchwała nr XXXV/309/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 31 października 2013r. w sprawie sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia ...

Uchwała nr XXXV/306/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 31 października 2013r. uchylająca uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz sprawie przyjęcia Regulaminu ...

Uchwała nr XXXVI/319/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym

Uchwała nr XXXVI/313/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz poboru podatku w drodze inkasa

Uchwała nr XXXVI/315/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XXXVI/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie stawek opłaty targowej i jej poboru

Uchwała nr XXXVI/317/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów i poboru tej opłaty

Uchwała nr XXXVI/314/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poboru podatku w drodze inkasa

Uchwała nr XXXVII/328/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Więcbork

 

DZIENNIKI URZĘDOWE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO WYDANE W 2014 ROKU

Uchwała nr XXXVIII/336/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 stycznia 2014r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Więcbork

Uchwała nr XXXVIII/338/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazan

Uchwała nr XXXVIII/339/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy – zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pomoc rzeczowa i na

Uchwała nr XXXIX/340/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Więcbork

Uchwała nr XL/350/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 marca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Więcbork na stałe obwody głosowania

Uchwała nr XL/351/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

Uchwała nr XL/355/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pola namiotowego w Lubczy

Uchwała nr XL/358/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Więcbork na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzeb

Uchwała nr XLI/362/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Więcborku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Zarządzenie nr 0050.26.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za rok 2013

Informacja nr 1/2014 Burmistrza Więcborka z dnia 16 maja 2014r. w sprawie stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu odnotowane w I i II półroczu 2013 r. na terenie gminy Więcbork

Uchwała nr XLIII/386/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Więcbork na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami ...

Uchwała nr XLIII/385/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej ...

Uchwała nr XLIII/384/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Więcbork na okręgi wyborcze

Uchwała nr XLIII/377/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logotyp) Więcborka oraz zasad jego użytkowania ...

Uchwała nr XLIII/376/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pola namiotowego na plaży miejskiej w Więcborku

Uchwała nr XLIII/375/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk na plaży miejskiej w Więcborku

Uchwała nr XXXVII/325/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2014

Zarządzenie nr 0050.89.2014 Burmistrza Więcborka z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za I półrocze 2014 r.

Uchwała nr XLV/398/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

Uchwała nr XLV/397/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej

uchwała nr XLVI/406/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniach Chronionych w Więcborku

Uchwała nr XLVI/402/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz poboru podatku w drodze inkasa

Uchwała nr XLVI/403/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 października 2014r. w sprawie stawek opłaty targowej i jej poboru

 


DZIENNIKI URZĘDOWE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO WYDANE W 2015 ROKU


Uchwała nr III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2015

zarządzenie nr 0050.21.2015 Burmistrza Więcborka z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za rok 2014

Uchwała nr VI/27/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 marca 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie zmian w statucie Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku

Uchwała nr VI/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

Uchwała nr VI/34/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej

Uchwała nr VII/38/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniach Chronionych w Więcborku

Uchwała nr VII/39/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia Szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług o

Informacja nr 1 Burmistrza Więcborka z dnia 29 kwietnia 2015r. W SPRAWIE STAWKI CZYNSZU ZA 1m2 POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ LOKALU ODNOTOWANE W I i II PÓŁROCZU 2014r. NA TERENIE GMINY WIĘCBORK

Uchwała nr VIII/48/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 maja 2015r. w sprawie ustalenia opłaty za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeni

Uchwała nr VIII/49/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 27 maja 2015r. w sprawie ustalenia miesięcznej odpłatności za pobyt w Mieszkaniach Chronionych w Więcborku

Uchwała nr IX/52/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42. ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela oraz ...

Uchwała nr IX/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego

Uchwała nr X/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 2 września 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała nr XI/73/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odp

Uchwała nr XI/74/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty

Uchwała nr XII/78/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowad

Uchwała nr XIII/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poboru podatku w drodze inkasa

Uchwała nr XIII/82/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie stawek opłaty targowej i jej poboru

Uchwała nr XIII/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XIII/85/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy – usługi, pomoc rzeczowa, posiłki, zasiłki na ekonomiczn

Uchwała nr XIII/86/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekr

Uchwała nr XIII/87/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zasad sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Więcbork w związku z realizacją roszczeń wynikajWytworzył: Ewa Kiestrzyn-Kobus (12 stycznia 2010)
Opublikował: Ewa Kiestrzyn (12 stycznia 2010, 08:26:04)

Ostatnia zmiana: Ewa Kiestrzyn-Kobus (15 grudnia 2015, 15:25:45)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8666

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij